MANAVGAT TRAVESTİ

MANAVGAT TRAVESTİ

Manavgat travestileri Pimwana’dan duymak istediğim cevabı almak için ona sorumu sorarken aklımda bunlar vardı.Manavgat travesti Ancak Pimwana, Tayland’da feminist bir yazar olarak görülmüyor, “cinsiyetsiz” bir yazar olarak görülüyor Side travesti çünkü eserleri çoğu kişiye göre pekâlâ bir erkeğin elinden de çıkmış olabilir. Manavgat travestileri Çünkü Taylandlı okuyucuların kadın yazarlardan beklediği gibi aşk hikayeleri yazmıyor Pimwana. Dahası kendini feminist olarak da tanımlamıyor. Bu, daha Amerikan bir Side travestileri feminizm anlayışı olan birinin anlamakta zorlanacağı bir nokta. İngilizce Manavgat travesti “feminizm” kelimesinin Tayca “satreeniyom” kelimesinden daha Side travesti çok kullanılıyor olması sebebiyle Tay feminizminin ithal edilmiş bir akım olduğu düşünülebilir. Ancak bu feminizm anlayışının her yönüyle ithal edildiği yanılgısına düşmemek lazım ya da bu Side travestileri ithalat gerçekleşmeden önce Tayland’da halihazırda bir feminizm anlayışının olmadığını varsaymamak lazım. Manavgat travesti Amerikan feminizminin söylemi, kelime dağarcığı ve mihenk taşlarıyla yol gösterici olabilir ama dünyadaki Manavgat travestileri akımları birbirlerine lineer ya da paralel olarak düşünmeye yardımcı olamayabilir. Arjun Appadurai Side travestileri “Küresel Kültürel Ekonomide Ayrılık ve Farklılıklar” makalesinde küresel kültürel ekonominin “artık halihazırda var olan merkez-çevre modelleriyle Side travesti açıklanamayan kompleks, Manavgat travestileri iç içe geçmiş, ayrıştırıcı bir düzensizlik” olarak görülmesi gerektiğini öne sürerek “çeşitli Manavgat travesti metropol güçlerinin” yeni bir toplum yapısı içinde değişime karşı koyamadığını ancak “öyle ya da böyle asimile olacağını” belirtiyor. Tay feminizmi Batılı feminizmle bazı yönlerden benzerlik gösterirken (bazı yasal haklar gibi) diğer yönleriyle Batılı Manavgat travesti feminizmden Side travesti ayrılıyor (kültürel açıdan Side travestileri feminizm anlayışı, sınıf sorunlarına ve yapısal sorunlara olan bakış açısını da etkiliyor). Yine de dilimize İngilizceden geçen “feminizm” kelimesini kullananların da bir nebze Batılılaşmış olabileceğini ve bu Batılılaşmanın getirdiği sınıf farklılıklarını da işin içine katmam gerekiyordu.