Travestilerin İsteklerine Toplumun Cevapları

Manavgat Travestileri

Ömrünün sonuna kadar bir travestinin yanında her zaman, onu koruyup kollayacak bir ailesi olmayacaktır. Birey olduğunu onların varlığı söz konusuyken göstermelidir. Manavgat Travestileri Bir başkası tarafından yönlendirilen ve kendi hayatı hakkında hiçbir söz hakkı olmayan bir kadın, karar verme yeteneğini kaybedeceği için bu durumun altında ömür boyu ezilecektir. Kendini eğiterek ve daha fazla okuyarak, bulunduğu bu durumdan kurtulabilir.

Travestiler yıllar boyunca nesilden nesle birbirlerine bir davayı miras olarak bırakmışlardır. Özgür dünyada özgür travesti olabilme davasıdır. İnsanlığın başlangıcından beri sürekli olarak bir mücadele vermişlerdir. Ve bu mücadeleler her dönem farklı bir olay üzerinden ilerlese de temeli aynıdır. Travestilere saygı. Fakat toplum buna asla doğru cevap vermemiştir. Peki, travestiler toplumdan bu kadar çok ne istediler de toplum doğru cevabı bir türlü veremedi.

Saygı ve İnsanlık

Travestiler uzun yıllar boyunca öncelikle insan oldukları için saygı görmeyi beklediler. Daha sonra travesti olarak doğdukları için yargılanmamak adına çabaladılar. Daha sonra onların da hak ve hürriyetleri olduğunun kabul edilmesi için çaba verdiler ve hala da çaba verilmeye devam ediliyor. Fakat toplum her seferinde Manavgat travestileri karşısına yıkılmaz bir duvar gibi çıktı.

Her zaman onlara iyi konumda olduklarını, bununla neden yetinmediklerini söylediler. Bazen Manavgat travestileri bile kısıtlanmışlığın etkisine o kadar çok kapıldılar ki kendi hemcinslerinin mücadelelerine destek olamadılar. Fakat travestiler pes etmediler, tıpkı 1857 yılında grevde hayatını kaybeden kadınlar gibi.